top of page
Låshus 2000 Assa

Modulurtaget måste kompletteras med urtag för vredfunktionen. Låshuset är försett med regel och vändbart tryckesfall. 
Regeln låses ut och in med cylindernyckel alt. vred och förreglas automatiskt vid 21 mm utlåsning. 
Blockeringsmekanism (spärrknapp) för vredfunktionen placerad i stolpelementet. 
Tryckes spärrknappen ned, blockeras vredfunktionen så att låset ej kan öppnas utan nyckel. 
Då låset låses upp med nyckel kopplas automatiskt vredfunktionen in. Sk. bortasäkert/ hemmabekvämt lås.
Finns vänster & höger men är enkelt vändbar i efterhand.

Symetriskt utförande till nyare dörrar, osymetriskt till äldre dörrar.

 

Du tar reda på hängningen genom att ställa dig fram för dörren så att ni ser gångjärnen och titta då om gångjärnen sitter på höger eller vänster sida.

 

Passande slutbleck 1887 (köpes sparat)

 

Låshus 2000 Assa

kr899.00Pris