top of page
Rörelsedetector PIR (husdjur) 3-pack Yale Larm

Trådlös husdjurs anpassad rörelsedetektor i 3-pack.

• Lämplig för användning i hem med ett husdjur med en vikt mindre än 27 kg. 

Detektorn är inte lämplig för användning i rum där husdjur kan klättra upp på (t.ex. möbler) då det kan leda till falsklarm eftersom detektorn då kan misstolka signalen. • Monteras detektorn 1,9 m över golv är det typiska detektionsområdet 12 m djupt med ett husdjursimmunt område på 7 m.• Monteras detektorn högre än 1,9 m över golv ökar det husdjursimmuna området. Monteras den lägre minskar det i motsvarande grad.• För stora/högre husdjur krävs ibland att detektorn monteras högre än 1,9 m över golv. Prova fram den optimala placeringen med hjälp av detektorns testläge före driftsättning. • Observera att den döda vinkeln under detektorn ökar vid högre monteringshöjd.Detektorn har en automatisk "sovtid" på en minut efter rapporterad rörelse för att spara batterier. Det betyder att detektorn inte kommer att rapportera upprepade rörelser till centralenheten under en minut efter första rapporten. Fortsätter rörelsen under ”sovtiden” förlängs den med ytterligare en minut. När en minut löpt utan detekterad rörelse kommer detektorn återigen rapportera rörelser till centralenheten

Beskrivning:
Lär och testknapp
Testläge: Tryck in knapen i standby-läge. Lysdioden tänds i två sekunder när en rörelse upptäcks. Testläge aktiverat i 3 minuter.
LED-indikator
Blindhål för vägg och hörnmontering
Bygel 2 = Övervakning radiolänk aktivera / inaktivera
Bygel 3 = Hög eller låg rörelsekänslighet
Sabotagekontakt
3x 1.5V AAA alkaliska batterier

Förpackningens innehåll:
3 x PIR rörelsedetektor.
12 x pluggar & skruvar.
9 x 1,5 V AAA alkaliska batterier (monterade).

Teknisk information:
Övervakning radiolänk Aktivera / inaktivera med bygel 2.
Om aktiverad kommer detektorn sända testsignal i slumpvisa intervall till centralenheten för att övervaka detektorns status. Funktionen måste även aktiveras i centralenheten för att fungera.

Bygel On = Övervakning radiolänk inaktiverad (Standard).
Bygel Off = Övervakning radiolänk aktiverad

Rörelsekänslighet hög/ låg bygel 3
Bygel On = Öka känsligheten för rörelser.

Rörelsedetector PIR (husdjur) 3-pack Yale Larm

kr1,799.00 Ordinarie pris
kr1,399.00Reapris
    bottom of page