top of page

Yale ENTR S - digitalt lås för lägenheten.

Yale ENTR S är det smarta digitala låset som ger dig alla tänkbara möjligheter att öppna din dörr. Med ENTR S öppnar du med din mobil, en knappsats, ditt fingeravtryck, en fjärrkontroll eller om du vill – din vanliga nyckel.

Installera Yale ENTR S själv

bottom of page